Het Recht op een Leven zonder geweld

Geweld en huiselijk geweld zijn complexe kwesties die in alle samenlevingen voorkomen. Deze problemen hebben verstrekkende gevolgen voor mensen, gezinnen en de maatschappij als geheel. In Nederland is er toenemende aandacht voor het begrijpen, voorkomen en aanpakken van geweld, zowel binnen als buiten de huiselijke sfeer. Het is heel belangrijk om deze kwesties te belichten en om bewustwording te creëren zodat we de nodige stappen kunnen zetten naar een veiligere en ondersteunende samenleving voor iedereen. In deze context spelen zowel wetgeving als maatschappelijke initiatieven een essentiële rol bij het ontwikkelen van een samenleving, een cultuur, waarin geweld geen plaats krijgt en waar slachtoffers de noodzakelijke steun en bescherming kunnen krijgen.

Wat is huisgeweld ? 

  • Fysiek geweld: Dit omvat elke vorm van gewelddadige handeling die fysieke pijn of letsel veroorzaakt, zoals slaan, schoppen, bijten, wurgen of het gebruik van wapens.
  • Psychologisch of emotioneel misbruik: Dit kan variëren van constante kritiek, vernedering, manipulatie, bedreigingen, isolatie, negeren, of het veroorzaken van gevoelens van angst en onzekerheid.
  • Seksueel misbruik: Dit omvat ongewenste seksuele handelingen, verkrachting, gedwongen seks, seksuele vernedering en andere vormen van seksuele dwang binnen een relatie.
  • Spiritueel misbruik: Dit kan inhouden dat je wordt gedwongen om bepaalde religieuze overtuigingen te volgen. Het heeft de bedoeling controle uit te oefenen over jou en jouw onafhankelijk denken te beperken.
  • Kindermishandeling: is elke vorm van mishandeling en misbruik die voor een kind (iedereen tot 18 jaar) bedreigend, grensoverschrijdend of zelfs gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing.

Ken je rechten: 

Het is belangrijk om te weten dat alle vrouwen het recht hebben om veilig te leven, vrij van geweld en misbruik.

Zoek steun:

Als je te maken hebt met geweld, zoek dan steun bij mensen die je vertrouwt, zoals familieleden, vrienden of professionals, zoals maatschappelijk werkers (COA, VWN, Buurtteam) of advocaten (Vrouwenrechtswinkel is een optie in Amsterdam). Ze kunnen je helpen bij het vinden van de juiste hulp en ondersteuning.

Waar kun je terecht bij huiselijk geweld?

Bij Veilig Thuis, https://veiligthuis.nl/landelijke-afspraken/ krijgt je een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Samen met jou kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Bel hen op nummer 0800 2000. Deze organisaties bieden emotionele steun, advies en bescherming.

Bouw een ondersteunend netwerk op:

Omring jezelf met positieve mensen die je ondersteunen en je aanmoedigen om je doelen na te streven

Wees bewust van rode vlaggen

Wees alert op tekenen van potentieel gewelddadig gedrag in relaties. Als je je ongemakkelijk of bedreigd voelt, aarzel dan niet om hulp te zoeken en over je zorgen te praten met iemand die je vertrouwt.

Educatie en empowerment:

Investeer in jezelf door middel van onderwijs en training. Het vergroten van je kennis en vaardigheden kan je helpen om financieel onafhankelijk te worden en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen, waardoor je sterker in je schoenen staat.

Organisatie waar je terecht kan bij huis geweld : 

1- Veilig Thuis https://veiligthuis.nl/huiselijk-geweld-en-mishandeling/

2-  Blijf Groep https://www.blijfgroep.nl/contact/

3-  Fier https://www.fier.nl/

4-  Moviera https://www.moviera.nl/

5- Politie: in acute nood bel 112 !

6- Huisarts: in Nederland begint de zorg bij je huisarts, in het AZC heb je het GZA. Praat met hen, of praat met je vertrouwenspersonen.

7- Slachtofferhulp Nederland:https://www.slachtofferhulp.nl/

Het is belangrijk om te onthouden dat er hulp beschikbaar is en dat je er niet alleen voor staat. Als je te maken hebt met huiselijk geweld, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van deze instanties voor ondersteuning en advies. Ze zijn er om je te helpen een veilige omgeving te creëren, de nodige stappen te zetten om het geweld te stoppen.

Onthoud dat niemand het recht heeft om je pijn te doen. Als je te maken hebt met geweld, is het belangrijk om actie te ondernemen en hulp te zoeken. Je verdient een leven vol veiligheid, respect en geluk, zeker na alles dat je al meegemaakt hebt!