Het Recht op Onderwijs en op het leren van de Nederlandse taal

Inleiding:

In Nederland speelt onderwijs een sleutelrol in de integratie van vluchtelingen en migranten. Het gaat niet alleen om Nederlands leren, maar ook om het opdoen van vaardigheden en kennis over de Nederlandse maatschappij, waardoor je actief mee kan doen in het dagelijks leven. Het is belangrijk om te letten op zowel de uitdagingen als de successen die vluchtelingen en migranten in het onderwijssysteem tegenkomen. Alleen dan kunnen we samenwerken aan een leeromgeving die iedereen ondersteunt en waarin iedereen zich kan ontwikkelen.

Het Recht op Onderwijs 

Je hebt het recht om de Nederlandse taal te leren als je:

  • Als de wetgeving van 2021 niet van toepassing op jou is, kijk dan op de site van DUO
  • een asielzoeker bent die moet inburgeren onder de wetgeving van 2021. Dan betaalt de Gemeente jouw taalcursuskosten en twee examenpogingen.

Nederlandse Taal leren

  • Taal is essentieel voor jou als je van plan bent om later Naturalisatie aan te vragen.
  • Als je je diploma op tijd haalt (Binnen de termijn van 3 jaar). 
  • Je hoeft niks terug te betalen als je asielstatushouder bent of een partner van of een kind van een asielstatushouder bent en je moest inburgeren onder de Wet Inburgering 2013
  • Als je analfabeet bent kan je 600 uur alfabetiseringscursussen volgen.
  • Heb je drie keer geprobeerd om de examens te halen en is het niet gelukt, dan krijg je vrijstelling van de inburgeringsplicht en kan je later daarmee je Nationaliteit aanvragen.

Ben je via je partner naar Nederland gekomen, voor gezinshereniging, of op basis van een contract? Ook dan heb je recht om de taal te leren en dat de cursussen betaald worden via DUO of jouw gemeente.

Binnen drie jaar zal je je diploma moeten halen en deze termijn kan verlengd worden. Contact (vluchtelingenwerk.nl) of je Buurtteam in jouw gemeente om je te kunnen helpen met vragen over studie, taal of andere gerelateerde onderwerpen.

Heb je kinderen? En is het moeilijk voor jou om regelmatig naar school te gaan om de taal te leren? Bespreek met je contactpersoon in je gemeente, of contact (vluchtelingenwerk.nl) om te kijken of je een online cursus kan volgen. 

Belangrijke links: 

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl (tot eind 2023!)

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Diplomawaardering | Nuffic