Vouwen door de geschiedenis hebben gestreden voor hun rechten. Velen zijn niet bekend. Anderen wel. Hierbij enkele bekende vroege voorvechters van vrouwenrechten zijn:

  1. Olympe de Gouges (1748-1793): Een Franse schrijfster en activist die de “Verklaring van de Rechten van de Vrouw en de Burgervrouw” schreef in 1791. Hierin betoogde ze dat vrouwen gelijke rechten moesten hebben als mannen.
  2. Mary Wollstonecraft (1759-1797): Een Engelse schrijfster die wordt beschouwd als een van de grondleggers van het feminisme. Ze schreef “A Vindication of the Rights of Woman” in 1792, waarin ze pleitte voor gelijke educatieve kansen voor vrouwen.
  3. Sojourner Truth (1797-1883): Een Afro-Amerikaanse abolitioniste en vrouwenrechtenactiviste die beroemd werd door haar toespraak “Ain’t I a Woman?” in 1851.
  4. Huda Sha’arawi (1879-1947): Een Egyptische feministe die wordt beschouwd als de pionier van de vrouwenbeweging in Egypte. Ze stichtte de Egyptische Feministische Unie in 1923.

Deze vrouwen speelden een cruciale rol in hun respectievelijke tijdsperioden en regio’s en droeg bij aan de voortdurende strijd voor gelijke rechten voor vrouwen wereldwijd.

We honor all women!